Çarşamba, 20 Kasım 2019 01:55

HABERLER

HABER İÇERİK  

Üniversite Hastaneleri Birliği, Üniversite Hastanelerinin Sorunları ve Çözüm Önerilerini Çalışma Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları İle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyla Görüştü

Brian Dillon on what made Michael Jackson the man he was

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği; Başkan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,  Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz COŞKUN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Atatürk Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hikmet KOÇAK ile Üyeler; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa KİBAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri COŞKUN ve Genel Sekreter İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yrd.  Doç. Dr. Haluk ÖZSARI Çalışma Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyla görüştü.

 

5 Mart 2013 Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN, 7 Mart 2013 Perşembe günü de Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU ile yapılan görüşmelerde, Üniversite Hastaneleri Birliği’nin hazırladığı ekte yer alan Üniversite Hastaneleri sorunları ve çözüm önerileri Raporu sunuldu.

 

Hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan, basit ve kısa süren işlemlere ağırlık vermeye yönelmek zorunda bırakılan, bir işletme olarak yönetilemez hale gelen VE NE YAZIK Kİ BU DURUMU DEVAM EDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ için “yapısal iyileştirmeler” olarak, siyaset kurumu ve bürokrasi ile büyük ölçüde uzlaşılan ancak çözüme yönelik henüz düzenleme yapılmamış sorun ve çözüm önerileri olarak aşağıda sıralanan öncelikli konular gündeme getirildi;

 

I.        Üniversite Hastaneleri ile ilgili 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna ilişkin yargı kararları sonrasında;

a.  Üniversite Hastaneleri’nden Öğretim Üyesi kaybı (Türkiye genelinde bu kayıp klinik branşlarda %24 düzeyinde, İstanbul Üniversitesi’nde bazı bölümlerde %50’yi buluyor)

b.  Üniversite Hastaneleri’nde gelir kaybı (Türkiye ortalaması %40),

c.  Vatandaşların özellikle problemli, zor işlerin uzmanlarını ve çaresini sadece özel sağlık kuruluşlarında bulabilir hale gelmesi üzerine,

 • AFİLİASYON: Üniversite öğretim üyelerinin ýönetim kurulu tarafından görevlendirilerek Döner Sermaye üzerinden vakıf üniversitesi veya özel hastanelerde  öğretim, araştırma ve hizmet amaçlı çalışabilmesinin sağlanması,
 • Görevlendirilecek öğretim üyelerinin kendi üniversitesinde hangi fonksiyon ve performansı yerine getireceğinin taahhüdünün zorunlu hale gelmesi,
 • Üniversiteden tamamen ayrılanlarla sözleşme imzalama imkanının oluşturulması,

 

II.        Öğretim üyesi katkı payının kaldırılması ve bir yıl Genel bütçeden telafi edildikten sonra vazgeçilmesi sonrasında;

a.  Üniversite Hastaneleri NAKİT GİRDİLERİNİN  ortalama % 15'inin ortadan kalkması,

b.  Tam gün çalışan Öğretim üyelerinin ciddi gelir kaybı,

c.  Öğretim üyesi-hasta arasındaki karşılıklı sahiplenme  duygusunun ortadan kalkması üzerine,

 • Mesai içi ve sonrası öğretim üyesi katkı payı ihdası ve bunun reel rakamlarda olması,
 • Sadece 2011 yılında ödenen 6111 sayılı Yasa kapsamında yapılan ödemenin 2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilmeyen mesai dışı gelir kaybının telafisine yönelik ödemenin yapılması (yeni düzenleme yapılıncaya kadar olan süre de dahil),
 • Ayrıca, bu güne kadar döner sermayeden yapılan denge tazminatı ve bunun vergilerinden oluşan ödemelerinin iade edilmesi,  

 

III.        SUT fiyatlarının 6 yıldır arttırılmaması sonucunda;

a.  Hizmet maliyetlerini karşılamayan ve her yapılan işten zarar edilen SGK hizmet bedelleri  (Örnek: son 5 yılda ortalama % 56 artan girdi maliyetlerine rağmen 6 yıldır artmayan, hatta toplamın üçte birini aşan kalemlerde % 70’i bulan fiyat düşürülmesi),

b.  Finansal dengelerin bozulması sonucu artan borçlanma nedeni ile satın alma maliyetlerinin yükselmesi,

c.  Üniversite Hastanelerinde verilen özellikli hizmetlerle uyumsuz SUT işlem fiyatları nedeniyle,

 • Hizmet fiyatlarının üniversite hastaneleri için farklı bir çarpanla farklılaştırılması,
 • Kendi fiyat tarifesi üzerinden farklı fiyatla hizmet sunarak sadece SGK fiyatı yerine, üniversite hastanelerinde, gereken hizmetlerde, gerekirse üst sınır belirlenerek ödeme gücü olanlardan fiyat farkı alınması yoluyla kaynak çeşitliliği oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılması,
 • Üniversite Hastanelerinde verilen özellikli hizmetlere uygun farklı çarpan ve işleyiş belirlenmesi,

 

IV.        Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri hariç, diğer Hastanelerde olmayan Üniversite Hastaneleri eğitim maliyeti sonucu Üniversite Hastaneleri’nde eğitim hizmetlerinin Döner Sermaye gelirlerinden desteklenme zorunluluğu ile oluşan aşırı finansal yük nedeniyle;

 • 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği Çalışma Grubu Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan “Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Raporu” sonuçlarına göre, üniversite hastaneleri yıllık döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 20’sinin Devlet Bütçesi’nden eğitim ödeneği olarak aktarılması,

 

V.        Zarar eden döner sermaye işletmeleri üzerinde oluşan araştırma, yatırım ve insan kaynakları maliyetleri gibi diğer yükler nedeniyle;

 • Araştırma, yatırım ve insan kaynaklarına yönelik üniversite harcamalarının, döner sermaye gelirlerinden değil Devlet Bütçesi’nden karşılanması,
 • Bu güne kadar döner sermayeden yapılan denge tazminatı ve bunun vergilerinden oluşan ödemelerinin iade edilmesi,

 

VI.        Gider azaltıcı olarak 3 yıl önce önerilen “Üniversite Hastaneleri Birliği” yapılanması kurulamaması sonucunda toplu satın alma yapılamadığından Üniversite Hastaneleri’nin “ölçek ekonomisi” anlayışı ile mal ve hizmet alımı yapamaması nedeniyle;

 • 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından önerilen, Almanya örneğinde olduğu gibi, ortak ihale de yapılabilmesine yönelik, kamu tüzel kişiliğine haiz “Üniversite Hastaneleri Birliği” yasal düzenlemesinin yapılması,

 

             

EKLER

I-            Üniversite Hastaneleri Birliği Raporu,

II-           Toplantı Fotoğrafları

HABER YORUMLAR  

HABER YORUM FORMU  

Adınız Soyadınız:
Yorum:
Güvenlik Kodu:

HABER PAYLAŞIMI  

Adınız Soyadınız:
Arkadaşınızın E-Posta Adresi:
Yorum:
Güvenlik Kodu:

HABERLER

YAN HABERLER  

Diğer haberler

ÜHBD geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker Hocamız, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı olarak atanmıştır

ÜHBD geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker Hocamız, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı olarak atanmıştır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağan Genel Kurulu; 12 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 19 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağan Genel Kurulu; 12 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 19 Nisan 2019 Cuma günü 14:30’da, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Beyazıt/İstanbul adresinde yapılacaktır

Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi konulu Panel’de; Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa KİBAR konuşma yapmıştır

Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi konulu Panel’de; Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa KİBAR konuşma yapmıştır

Kongre Duyurusu

Kongre Duyurusu

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş’ı ziyaret ederek Üniversite Hastaneleri için yapılması gerekenlere yönelik önerilerini iletti

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş’ı ziyaret ederek Üniversite Hastaneleri için yapılması gerekenlere yönelik önerilerini iletti

ÜHBD Yönetim Kurulu’nun bazı Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU ile Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ile Üniversite Hastanelerinin sorunları üzerine verimli bir toplantı yaptılar

29 Ocak 2019 Salı günü, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nun bazı Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU ile Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ile Üniversite Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü 8. Genel Kurulu Toplantısı İstanbul Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Olağanüstü 8. Genel Kurulu Toplantısı İstanbul Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu; görevlerine yeni atanan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven, Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci’yi ziyaret etti

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu; görevlerine yeni atanan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven, Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci’yi ziyaret etti

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet GÜVEN Hocamız Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet GÜVEN Hocamız Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya tebrik ziyaretinde bulundu

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya tebrik ziyaretinde bulundu
www.uhbd.org © 2010
aaaaaaaaaaaaaaa
dddddddddddddddddddddddddddd